Marbomil rezultati pretrage
Pronašli smo 10 rezultata Vaše pretrage
Broj rezultata pretrage po strani:
Muf sa spoljašnjim navojem
Muf sa spoljašnjim navojem 1"x32mm 3/4"x25mm 1/2"x20mm
Holender metal - plastika
Holender metal - plastika 32mmx1" 20mmx1/2" 25mmx3/4"
Holender spojnica - metalna
Holender spojnica - metalna 20mm 32mm 25mm
Holender spojnica - plastična
Holender spojnica - plastična 32mm 20mm 25mm
T- komad
T- komad 20mm 32mm 25mm
Redukovani T-komad
Redukovani T-komad 20mm 32mm 25mm
T- komad sa unutrašnjim navojem
T- komad sa unutrašnjim navojem 3/4"x25mm 1/2"x20mm 1/2"x25mm
T- komad sa spoljašnjim navojem
T- komad sa spoljašnjim navojem 1/2"x25mm 3/4"x25mm 1/2"x20mm
Koleno sa postoljem
Koleno sa postoljem 3/4"x25mm 1/2"x20mm 1/2"x25mm
Telo propusnog ventila
Telo propusnog ventila 20mmx1/2" 32mmx3/4" 25mmx3/4" 20mmx3/4"